PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Synagoga w Będzinie. Źródło: Biblioteka Narodowa, Domena Publiczna Synagogue in Będzin. Source: National Library, Public Domain Синагога в Бендзіні. Джерело: Національна бібліотека, Громадське надбання 24 25

Synagoga w Grodzisku - Page 25 Synagoga w Grodzisku Page 24 Page 26