PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Apfelbaum zasłynął z wykonanych, razem z artystami Samuelem Cyglerem i Chaimem Hanftem, pięknych fresków w Wielkiej Synagodze w Będzinie. Zdobił również synagogę w Łowiczu. Nie wiemy, jak wyglądały znaki zodiaku Apfelbauma w Grodzisku, ale patrząc na synagogę w Będzinie, grodziska bożnica musiała być piękna. W Grodzisku przy ulicy Składowej 8 znajduje się ceglana ka- mienica, którą przed laty wybudował Dawid Frajerman, grodziski przedsiębiorca, dzięki któremu w grodziskiej synagodze znalazł się wykonany w artystyczny sposób aron ha-kodesz, inaczej święta arka, czyli szafę ołtarzową służącą do przechowywania rodału, zwoju Tory. W synagodze aron ha-kodesz znajduje się na ścianie wschodniej. Nie wiadomo, kiedy urodził się i zmarł Dawid Frajerman, ale członkowie jego rodziny są pochowani na grodziskim cmentarzu, gdzie nadal znajdziemy macewę jego córki Biny, zmarłej 7 października 1924 r. Father Bojanek mentions in his book that in the Grodzisk synagogue there was a painted white eagle on the shutter. Salomon Neuhaus (Our town Grodzisk, 2022) reveals that views of Eretz Israel or the Jerusalem Temple were painted on the walls of the synagogue. „It is a tradition that the artists decorating synagogues remain anonymous, so it is not known who made the eastern wall, which impresses with beautiful paintings. There is the legend, that an anonymous painter, having 昀椀nished the eastern wall, fell from the scaffolding and died”. The synagogue in Grodzisk was also decorated by Mojsze Apelbojm (Maurycy Apfelbaum), an artist from Mszczonów, a member Synagoga w Będzinie. Źródło: Biblioteka Narodowa, Domena Publicznaof Jung Idysz. Apfelbaum ennobled the synagogue with zodiac signs. Synagogue in Będzin. Source: National Library, Public Domain Синагога в Бендзіні. Джерело: Національна бібліотека, Громадське надбання 24 25

Synagoga w Grodzisku - Page 26 Synagoga w Grodzisku Page 25 Page 27