PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Pismo Urzędu Miejskiego w Grodzisku do Rabina Arona Icka Szapiro. Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Letter from the Municipal Of昀椀ce in Grodzisk to Rabbi Aharon Yitzhak Shapiro. Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Лист від муніципального офісу в Гродзіську до рабина Арона Іцека Шапіро. Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську Ogłoszenie o obchodach rocznicy 11 listopada. Źródło: Domena Publiczna November 11 Anniversary Announcement. Source: Public Domain Оголошення про річницю 11 листопада. Джерело: Суспільна домена 32 33

Synagoga w Grodzisku - Page 33 Synagoga w Grodzisku Page 32 Page 34