PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Z miast w kraju. Grodzisk (p. warszawski). W „Ha-C昀椀ra” numer 172 anonimowo oczerniono[?] hojnego człowieka pana Szlomo Monke, którego oskarżono niesłusznie, aby umniejszyć wartość jego hoj- nych czynów, jako że pragnął własnym kosztem bez udziału swych pobratymców ustanowić nowy dom modlitwy, a jedynym celem i pragnieniem piszącego było przeszkodzenie zaleceniom darczyńcy, aby zapobiec jego działaniom. Dlatego też niniejszym celem sprostowania donosimy, że prawdą są słowa pochwały kierowane pod adresem darczyńcy p. Sz. Monki o prawości jego dobroczynności wyrażone w numerze 138, jak również wyrażamy podziw dla wartości jego wielkiej hojności, która wynosi trzy tysiące rubli srebrem, na stworzenie [dla] nowego bejt midra- szu murowanego budynku, zbudowanego w przepychu, który wkrótce zostanie szczęśliwie ukończony i odbędzie się jego otwarcie (chanukato). Podpisano, przedstawiciele społeczności (miejsce na pieczęć Ha-Rav ha-Gaon, nauczyciel Icchak Meir Lewinberg, Aw Bejt Din demata ve-ha-galil). Ha-C昀椀ra wrzesień 1901 12 13

Synagoga w Grodzisku - Page 13 Synagoga w Grodzisku Page 12 Page 14