AI Content Chat (Beta) logo

6 uudised Mustamäe 13. mai 2024 MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB KOOLINOORI SUVEKS HEAKORRATÖÖDELE Töö sobib: aktiivsele töökale koolinoorele vanuses 13. eluaastast, kes soovib suvevaheajal teha liikuvat tööd ja viibida palju õues. Sobiv kandidaat on kohusetundlik, kasuks tuleb varasem kogemus (kasvõi) kodustel koristustöödel ja suur tahe teha suvel tööd. Töö sisu: on parkide, haljasalade, bussiootepaviljonide territooriumi koris- tamine, prügikastide ning pinkide ümbruse korrastamine. Töö periood: 17. juuni – 23. august 2024. Meie pakume: juhendamist ja tuge tööle asumisel, korralikke töövahen- deid ning head töökogemust meeskonnas töötades. Kontakt: kandideerimiseks saada meile sooviavaldus, kus tood lisaks enda kirjeldusele ka põhjenduse, miks just oled sina sobiv kandidaat. E -kiri: [email protected]. Konkurss kestab kuni 31. maini 2024. Rõdukontsert, näidisistungid, Mustamäel aitab suvehooajal tuvalisuse ekskursioonid - Tallinna päev eest hoolitseda Forus linnavolikogus Mai algusest kuni septembri lõpuni täpselt kaardistatud avalikud kohad, se saavad. Eesmärk ei ole mitte kedagi on Mustamäel turvalisuse tagamisel kus enim tuleb ette elanikke häirivat avalikust ruumist ära ajada, vaid koos- Tallinna linnavolikogu kutsub kõi- voliniku roll ja langetada otsuseid igapäevaselt abiks turvapartner Fo- avaliku korra rikkumist. töös Mustamäe linnaosa valitsusega ta- ki külla Tallinna päeval, 15. mail. linnaelu puudutavates küsimustes. rus, mille ekipaažid alustasid linna- Eelmisel suvel kutsuti Mustamäel gada kogukonna turvatunne ja meel- ▶ 17.00 ja 18.00 algavad eelregistree- osas patrullimist 1. mail. patrulli poolt iganädalaselt korrale div linnaruum kõikidele inimestele,“ Avatud uste päev algab rõdukontser- rimisega majatuurid Jaak Juske juh- kümneid avalikku korda rikkunud ini- kinnitab Konks. diga, seejärel on võimalik tutvuda lin- timisel, kus ta tutvustab linnavoli- Suvehooajal teeb Foruse patrullekipaaž mesi. Enamik rikkumistest olid seotud Mustamäe linnaosa ja Foruse koostöö navolikogu töö ja hoonega. kogu ajaloo põnevaid keerdkäike. Mustamäel kolm korda päevas reidi avalikus kohas alkoholi tarvitamisega. on heaks pinnaseks tagada eeloleval su- ▶ 12.30 Tšellopoiste rõdukontsert marsruudil, mis läbib kõiki parke, hal- Foruse mobiilsete teenuste valdkon- vel Mustamäel avalik kord ja inimeste ▶ 13. 15–16.00 tutvustatakse linnavo- Registreeri end majatuurile tel 694 jasalasid ja kvartaleid. Mõnes kohas võib najuhi Kristo Konksu sõnul on lisaks turvalisus. Siiski on ka elanike endi pa- likogu ja fraktsioonide tööd. 3201 või bit.ly/majatuur linnakodanik märgata kollase vilkuri- alkoholi tarbimisele avalikus ruumis nus oluline. Patrullivad Foruse turvatöö- ▶ 14.00 ja 15.00 näidisistungid, kus Tallinna linnavolikogu hoone asub ga patrullautot parkides ja kõnniteedel. tavapärasteks murekohtadeks vandaa- tajad on valmis reageerima elanike an- külalistel on võimalik võtta linna- aadressil Vana-Viru 12. Foruse turvatöötajad on korra tagami- litsemine, korra rikkumine ning teis- tud vihjetele ja väljakutsetele. Kui näete sel abiks ka Vilde spordipargi ümbruses te inimeste heaolu häirimine. „Näe- avaliku korra rikkumist ning turvatee- ning kõikidel linnaosa avalikel üritustel. me oma praktikas, et sageli aitab tur- nistust silmapiiril ei ole, andke olukor- Kännukuke raamatukogu maikuu sündmused Mustamäel on tänu elanike tagasisi- vapartneri kaasamine ja patrullring- rast kindlasti teada Foruse juhtimiskes- Laste nutitöötuba Nuti(ki)kas Kolmapäeval, 15.05 kell 15.00 dele, eelnevate aastate kogemusele ning käikude tegemine ära hoida paljusid kusele telefonil +372 619 1899. Juhtimis- Ootame 8-12-aastaseid lapsi ehitama ja programmeerima LEGO WeDo2 ja LE- politseilt ja mupolt saadud infole üsna probleeme juba enne, kui need algu- keskus töötab iga päev ööpäevaringselt. GO SPIKE roboteid. Lisaks tutvume animatsioonide ja mängude programmee- rimisega Scratchis ning 3D-mudelite disainiga Tinkercadis. Nutikas seenior Neljapäeval, 16.05 kell 12.00 Mustamäe kiriku pühitsemine 2.06.2024 Õpime tundma erinevaid Gmaili ja Google funktsioone, harjutame e-kirjade saatmist ja konto seadistamist. Mustamäe Maarja Magdaleena kirik Kaasa teenib peapiiskop Urmas Viilma duse ajalehest ja sotsiaalmeediast. Ava- Kleepsude kujundamise töötuba Laupäeval, 25.05 kell 13.00 on linnaosa südames tasapisi valmi- ja laulab Misjonikoor. ra kirikusaali ning tegevus- ja abiruumi- Tule kujunda endale äge ja isikupärane kleeps! Töötoas kasutame kujundami- nud juba mõnda aega. Pidulik nurga- Kuigi kirikuhoone on saanud põhi- de rentimiseks erinevate talituste ja ki- seks Canva veebilehte ning kleepsud prindime välja Kännukuke raamatukogu kivi asetamise tseremoonia oli mit- osas lõppviimistluse, on suur osa arhi- rikuga seotud ürituste tarbeks saab sa- innovatsioonilabori uhiuue seadme - printer-kilelõikuriga. Igaüks saab kujun- meid aastaid tagasi ning nii mõnigi tektide poolt kavandatud sisustusest muti infot koguduse kodulehelt ning ko- datud kleepsud hiljem koju kaasa võtta. linnaelanik on mööda jalutades kind- veel puudu ning vajab jätkuvalt heade guduse vaimulikelt. Laste animatsioonitöötuba Neljapäeval, 30.05 kell 15.30 lasti mõelnud, et millal kiriku uk- annetajate abi. Nii näiteks on sisustama- Kirikuhoone on planeeritud selliselt, Ootame 8-14-aastaseid osalejaid ise toredaid multifilme looma! Animatsioonid sed avatakse ning sisse saab astuda. ta kirikuköök, mille abil saaks pakkuda et selles toimuvad tegevused kataksid ära valmivad tahvelarvuti ja plastiliini abil. Töötuba toimub eesti ja vene keeles. toitlustust nii abivajajatele kui talituste terve inimese eluringi ning oleks kogu- Kirikuhoones tegutsev luterlik kogudus külalistele. Seetõttu palub kogudus pü- konna vaimseks keskuseks. Soovime ko- Raamatutäika Laupäeval, 1.06 kell 10.00-17.00 on tegutsenud üle 10 aasta ja tasapisi on hitsemise puhul kingitusi mitte tuua, gudusena olla avatud kogukonnale, vas- lisandunud neid, kes siin oma vaimuli- - tata inimeste vajadustele, anda kõikide- Ootame Kännukuke raamatukogu saali tutvuma värskelt müüki suunatud ilu-, vaid teha selle asemel annetus Musta teadmis- ja lastekirjandusega, mida on raamatukogus suures eksemplaarsuses ku kodu on leidnud. Heade annetajate, mäe koguduse kontole kirikuköögi si- le võimalus tulla ja leida uut hingamist, või millest on välja antud uusi trükke. Raamatuid leiab nii eesti, vene, kui ingli- Tallinna linnavalitsuse ja Mustamäe lin- sustuse soetamiseks. mõistmist, tuge, rõõmu ja rahu. Looda- se keeles ning hinnad on soodsad - alates 0,15 €. Kuni vanemad raamatuid va- naosavalitsuse abiga on kaasaegse arhi- Suur rõõm on tõdeda, et alates amet- me, et mustamäelased leiavad oma tee livad, ootavad lapsi raamatukogu lastenurgas erinevad tegevused – saab män- tektuurilise lahendusega kirik oma põ- likust pühitsemisest 2. juunil on kirik Mustamäe kirikusse ning saavad osa gida lauamänge, lahendada nuputamisülesandeid, värvida pilte, meisterdada hiosas lõpuks valmis. avatud kõigile, kes soovivad osa võtta moodsa ja mitmekülgsete kasutusvõima- ning loomulikult raamatuid lugeda. Mustamäe kiriku pühitsemise tsere- jumalateenistustest ja muudest kogu- lustega kirikuhoone paljudest hüvedest. Lisainfo ja registreerimine: [email protected] või tel 683 0951. moonia toimub pühapäeval, 2. juunil duse üritustest, mille kuukava leiab EELK Mustamäe Maarja kell 15 piduliku jumalateenistuse ajal. mustamae.eelk.ee kodulehelt, kogu- Magdaleena kogudus MUSTAMÄE OM LASTEH MIKUD MÖLKKY KELL 12 JUUNI KADAKA STAADIONIL kolmapäevad 02.06 VILDE TEE 120 09.06 iga kolmapäev kell18 30.06 alates 22.05 Männi pargis

Mustamae Ajaleht - Page 6 Mustamae Ajaleht Page 5 Page 7

Next in

Next in