AI Content Chat (Beta) logo

s c a n i a nowoczesne / modern 054 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL SCANIA LO 0,6 SCANIA LO 1,2 SCANIA LO 2/1 SCANIA LO 2/2 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000007 SCANIA K UP 40/– 40/8/32 10 –– 10 ––– 174-0024-000007 SCANIA LS 25/– –/–/32 10 –– 10 ––– 172-0024-000210 SCANIA LO 0,6 60/50 –/8/32 10 –– 10 –– FBO 35/7,5 172-0024-000211 SCANIA LO 1,2 120/110 –/8/32 10 –– 10 –– FBO 35/7,5 172-0024-000212 SCANIA LO 2,0 220/200 –/8/40 12 –– 12 –– FBO 60/12,5 172-0024-000213 SCANIA LO 2/2 220/200 100/8/40 12 –– 12 –– FBO 60/12,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 9

Layout 1 - Page 56 Layout 1 Page 55 Page 57