AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 053 Uniwersalna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny o kwadratowym przekroju, na której umieszczona jest oprawa w kształcie odwróconego ostrosłupa. W górnej części stanowiącej pokrywę umieszczone jest źródło światła LED (szczelne). Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Universal lantern made of an aluminum column with a square cross-section, on which is placed inverted pyramid-shaped fixture. In the upper part which is the lid, LED light source is placed on the top (tight). Designed for: illumination of parks, gardens, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, public spaces. WALIA Optyka S Optyka A S Optics S Optics A S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 8

Layout 1 - Page 55 Layout 1 Page 54 Page 56