AI Content Chat (Beta) logo

w a l i a nowoczesne / modern 052 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 S/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000187 WALIA LO 0,6 60/55 10 x10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 35/9 172-0024-000188 WALIA LO 1,2 120/115 10 x10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 50/9 172-0024-000189 WALIA LO 2,0 200/195 10 x10/35 16,5 3000 180 18 2250 124 FBK 50/16 172-0024-000190 WALIA LO 2,5 249/244 10 x10/35 16,5 3000 180 18 2250 124 FBK 50/16 190-1111-300023 WALIA LP 3,0 300/295 12 x12/47 23,5 4080 173 26 3540 136 FBK 90/18 190-1111-300024 WALIA LP 3,0 AS 300/295 12 x12/47 31,5 4865 154 36 4530 126 FBK 90/18 190-1111-400027 WALIA LP 4,0 400/395 12 x12/47 23,5 4080 173 26 3540 136 FBK 90/18 190-1111-400028 WALIA LP 4,0 AS 400/395 12 x12/47 31,5 4865 154 36 4530 126 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. WALIA LO 0,6 WALIA LO 2,0 WALIA LP 3,0 WALIA LO 1,2 WALIA LO 2,5 WALIA LP 4,0 by ELMARCO 0PTYKA OPTICS AS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 7

Layout 1 - Page 54 Layout 1 Page 53 Page 55