AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 051 Nowoczesna, uniwersalna forma latarni składa się z aluminiowej cylindrycznej kolumny, na której umieszczona jest oprawa w kształcie odwróconego stożka. W górnej części oprawy zamocowane jest źródło światła LED (szczelne). Przeznaczenie: oświetlenie parków, ogrodów, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, przestrzeni publicznych. Modern, universal form of the lantern made of an aluminum cylindrical column, on which is placed inverted cone-shaped fixture. The LED light source is fixed in the upper part of the lantern (tight). Designed for: illumination of parks, gardens, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, public spaces. BRETANIA Optyka S Optyka A S Optics S Optics A S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 6

Layout 1 - Page 53 Layout 1 Page 52 Page 54