AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 021 Nowoczesna latarnia. Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysięgniku modułowa oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsyłu. Klosz: poliwęglan odporny na UV. Przeznaczenie: Dzięki stosowaniu modułów o różnej optyce i mocy na różnych wysokościach i kierunkach uzyskujemy spektakularne efekty z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. Oświetlenie dedykowane do przestrzeni publicznych o specjalnych wymaganiach. Modern lantern. Its structure is made of aluminum profiles. At the boom – a modular LED fixture with model characteristics of light distribution. Lamp-shade: UV-resistant polycarbonate. Designed for: With the application of modules with various optics and power at different heights and directions, we obtain spectacular effects tailored to individual needs. Illumination dedicated to public spaces with special requirements. WAY LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A W a r s z a w a , B r o w a r y W a r s z a w s k i e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 10

Layout 1 - Page 23 Layout 1 Page 22 Page 24