AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 019 Latarnia wykonana według indywidualnych projektów z aluminiowych profili. W wysięgnikach zamon- towanemoduły LED o modelowanych charakterystykach. Wersja „D” – kolumna obudowana listwami ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybarwionego na wybrany kolor. Zastosowanie modułów o różnej mocy na różnych wysokościach i kierunkach pozwala uzyskać spektakularne efekty stosowne do miejsca i funkcji. Przeznaczenie: przestrzenie publiczne o specjalnych wymaganiach. Lantern made of an aluminum profiles, according to individual projects. LED modules with modeled characteristics mounted in the arm booms. Version "D" – column enclosed with noble wood strips, impregnated and coloured in the selected colour. The use of modules with different power at different heights and directions allows to achieve spectacular effects appropriate to the place and function. Designed for: illumination of public spaces with special requirements. WAY S LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A K a r t u z y , r y n e k 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 8

Layout 1 - Page 21 Layout 1 Page 20 Page 22