AI Content Chat (Beta) logo

f m k f b o f b k fundamenty / foundations 1 0 3 FMK FBO FBK h – wysokość / height A – średnica, wymiar boku / diameter, side dimensio B – rozstaw śrub / screw spacing FMK – fundament metalowy kwadratowy / square metal foundation FBO – fundament betonowy okrągły / round concrete foundation FBK – fundament betonowy kwadratowy / square concrete foundation index wymiary/dimensions [cm] śruba/screw masa/weight zastosowanie hAB kg dedicated to 270-1111-000001 FMK 35/7,5 35 10 7,5 M 6 1,4 LO 270-1111-000002 FMK 50/7,5 50 10 7,5 M 6 1,7 LO 270-1111-000003 FMK 35/9 35 12 9 M 6 1,5 LO 270-1111-000004 FMK 50/9 50 12 9 M 6 1,8 LO 270-1111-000005 FMK 60/12,5 60 17 12,5 M 8 3,0 LO 270-1111-000006 FMK 60/16 60 21 16 M 8 3,6 LO 270-0005-000019 FBO 35/7,5 35 15 7,5 M 6 12 LO 270-0005-000020 FBO 50/7,5 50 15 7,5 M 6 20 LO 270-0005-000022 FBO 35/9 35 16 9 M 6 15 LO 270-0005-000023 FBO 50/9 50 16 9 M 6 25 LO 270-0005-000024 FBO 60/12,5 60 23 12,5 M 8 45 LO 270-0006-000002 FBO 80/14,5 80 32 14,5 M 16 140 LP, LU 270-0006-000001 FBO 120/14,5 120 32 14,5 M 20 250 LP, LU 270-0005-000025 FBK 50/16 50 20 16 M 8 30 LP, LU 270-1111-000002 FBK 90/18 90 24 18 M 14 97 LP, LU 270-0005-000008 FBK 120/22 120 30 22 M 24 220 LP, LU 270-0005-000004 FBK 150/22 150 30 22 M 24 260 LP, LU 270-0005-000005 FBK 80/20 80 30 20 M 18 120 LP, LU 270-0005-000006 FBK 100/20 100 30 20 M 18 150 LP, LU 270-0005-000018 FBK 120/30 120 40 30 M 24 260 LP, LU 270-0005-000001 FBK 150/30 150 40 30 M 24 320 LP, LU by ELMARCO Wybór sposobu i wymiaru fundamentu jest uzależniony od warunków posadowienia a obowiązek doboru spoczywa na projektancie. W praktyce stosuje się trzy rodzaje posadowienia słupów: – stosowanie prefabrykowanych dla danego słupa fundamentu; – obliczeniu i wylaniu na miejscu fundamentu z odpowiednim stelażem; – przez wkopanie w ziemię części słupa na odpowiednią głębokość. Norma europejska EN 40 proponuje następujące średnie wielkości części słupa, która ma być wkopana w ziemię. Wielkość fundamentu zależy od wysokości słupa i wielkości wysięgnika – korony, ilości zainstalowanych opraw i warunków gruntowych. Głębokość posadowienia podana jest w normie PN EN 40-2.. Prezentowane fundamenty do posadowienia latarni, są wykonane z betonu klasy C 25/30 – FBO i FBK lub ze stali ocynkowanej – FMK. Fundamenty stalowe i stelaże, mają stosunkowo małą wagę ułatwiającą transport. F M K m o ż n a s t o s o w a ć w y m i e n n i e z F B K The selection of foundation method and dimensions depends on embedding / founding conditions and the responsibility for this selection lies with the designer. In practice, three types of post founding / embedding are applied: – use of prefabricated foundations for a given post; – calculation and pouring on-site foundations with a suitable frame; – by digging a parts of a given post into the ground to a sufficient depth. The European Standard EN 40 suggests the following average size of a post to be dug into the ground. The size of foundation depends on the height of a post, the size of a boom – crown and the number of installed fixtures. Also ground conditions are relevant. The depth of post founding / embedding is given in the PN EN 40-2 Standard. The presented foundations (for founding a lantern) are made of concrete (C 25/30 – FBO and FBK) or hotgalvanised steel (FMK). Steel foundations and frames have a relatively low weight which facilitates transport. F M K c a n b e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y F B K FMK FBO FBK 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 8

Layout 1 - Page 105 Layout 1 Page 104 Page 106