AI Content Chat (Beta) logo

b e l l oprawy / fixtures 122 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO BELL M BELL S index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000073 BELL S 32 56/56/51 32 4900 154 36 4000 112 0,12 6 195-1111-000078 BELL M 32 56/56/44 32 4900 154 36 3450 96 0,12 6 195-1111-000074 BELL S 2 x 24 AS 56/56/51 48 7400 154 55 6150 112 0,12 6 195-1111-000079 BELL M 2 x 24 AS 56/56/44 48 7400 154 55 5300 96 0,12 6 195-1111-000077 BELL S 3 x 24 AS 56/56/51 72 11100 154 83 9300 112 0,12 6,5 195-1111-000082 BELL M 3 x 24 AS 56/56/44 72 11100 154 83 8000 96 0,12 6,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. BELL 72 BELL 48 BELL 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 19

Layout 1 - Page 124 Layout 1 Page 123 Page 125