AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 121 Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ø60 mm na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowano szczelny moduł LED z soczewką, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Klosz z poliwęglanu PC lub polimetakrylanu PMMA przezroczysty lub mrożony. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym charakterze, a także ulic dróg lokalnych, parkingów, skwerów. Classic fixture to be arm-mounted, ø60 mm at a height of 5–7 m. Aluminum body forms a sealed chamber (closed with a plate) with a sealed LED module (with the lens) mounted from the lamp- shade's side and a heat-sink and power supply unit – from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which – apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Lamp-shade made of polycarbonate (PC) or polymethacrylate (PMMA), transparent or 'frozen' texture. Designed for: illumination of historical spaces as well as local roads, parking lots, squares. CHANTAL N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 18

Layout 1 - Page 123 Layout 1 Page 122 Page 124