AI Content Chat (Beta) logo

f r y z j a nowoczesne / modern 032 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL FRYZJA LP 3,0 FRYZJA LP 4,0 F RYZJA KL F RYZJA KC 0PTYKA OPTICS S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/SW lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000027 FRYZJA K L 12/– 15/12x12 6 930 155 7 600 85 – 173-0024-000022 FRYZJA K C 12/– 27/12x12 6 930 155 7 600 85 – 190-1111-300009 FRYZJA LP 3,0 300/250 –/15x15 70 10800 155 75 8700 114 FBK90/18 190-1111-400033 FRYZJA LP 4,0 400/350 –/15x15 70 10800 155 75 8700 114 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 21

Layout 1 - Page 34 Layout 1 Page 33 Page 35