AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 033 Latarnia o czystej formie nawiązującej do współczesnej architektury. Konstrukcja wykonana z alu- miniowych profili o przekroju kwadratowym. W górnej części znajduje się komora osprzętu oraz źródło światła o specjalnie modelowanej charakterystyce. Klosz z mlecznego PMMA. Przeznaczenie: oświetlenie parków, placów, przestrzeni publicznych w nowoczesnym stylu. Lantern with its pure form referring to contemporary architectural styles. The construction is made of aluminum profiles with a square cross-section. In the upper part there is an accessory chamber and a light source with special characteristics. Lamp-shade made of milky PMMA. Designed for: illumination of parks, squares, public spaces in a modern style. FRYZJA LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 7 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K G l i w i c e , H a l a S p o r t o w o - W i d o w i s k o w a FRYZJA KL FRYZJA KC 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 22

Layout 1 - Page 35 Layout 1 Page 34 Page 36