AI Content Chat (Beta) logo

f r y z j a nowoczesne / modern 034 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL FRYZJA LO 0,6 FRYZJA LO 2,0 FRYZJA LO 1,2 FRYZJA LO 2,5 0PTYKA OPTICS S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 SW lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000023 FRYZJA K 24/– 10x10 6 720 120 7,5 520 70 – 172-0024-000208 FRYZJA LO 0,6 60/35 10x10 15 1800 120 17 1200 70 FBO35/7,5 172-0024-000135 FRYZJA LO 1,2 120/95 10x10 15 1800 120 23 1200 70 FBO50/7,5 172-0024-000089 FRYZJA LO 2,0 200/160 10x10 30 3600 120 35 2450 70 FBK50/16 172-0024-000209 FRYZJA LO 2,5 249/210 10x10 30 3600 120 35 2450 70 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO wersja A B C version 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 23

Layout 1 - Page 36 Layout 1 Page 35 Page 37