AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 035 Uniwersalna oprawa przeznaczona do oświetlania ciągów komunikacyjnych, podświetlania podjazdów, parkingów, nabrzeży jachtowych, a także do oświetlania ogrodów, alejek i ścieżek. Możliwość zamontowania gniazd 230 V IP 44 i czujnika ruchu. Klosz z mlecznego PMMA. Korpus z aluminium w różnych wersjach wykonania A, B, C daje możliwości komponowania oświetlenia w celu stworzenia odpowiedniego klimatu miejsca. Universal fixture designed to illuminate passage-ways, highlight driveways, parking lots, yacht quaysand to illuminate gardens, alleys and paths. Optionally, electric socket 230 V IP 54 and motion sensor can be mounted. Lamp-shade made of milky PMMA. Body made of aluminum made in various wersion A, B, C gives various manners to compose illumination in order to create the right-atmosphere of the place. FRYZJA LO Gniazdo IP 54 Socket IP 54 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 7 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K L i t w a , o ś r o d e k w y p o c z y n k o w y 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 24

Layout 1 - Page 37 Layout 1 Page 36 Page 38