AI Content Chat (Beta) logo

u r b i n nowoczesne / modern 026 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL URBIN LO 2,5 URBIN 1,2 URBIN LO 2,0 URBIN 0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000283 URBIN LO 0,6 60/56 40/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO35/7,5 172-0024-000284 URBIN LO 1,2 120/116 55/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO50/7,5 172-0024-000285 URBIN LO 2,0 200/196 75/8x4 17 1400 155 20 1720 86 FBK50/16 172-0024-000286 URBIN LO 2,5 249/245 85/8x4 17 3465 155 20 1720 86 FBK50/16 172-0024-000287 URBIN PLUS LO 2,0 200/195 75/10x5 17 3465 155 20 1720 86 FBK50/16 172-0024-000288 URBIN PLUS LO 2,5 249/245 85/10x5 17 3465 155 20 1720 86 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 15

Layout 1 - Page 28 Layout 1 Page 27 Page 29