AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 025 Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych aluminiowych profili. Pochylona forma dobrze kom- ponuje się z architekturą. Występuje w 4 wersjach. W zależności od wersji: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B wyposażona jest w odpowiednią oprawę o dobranej mocy, barwie i optyce. Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów, ogrodów. Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. Inclined form fits well with the architecture. Model in four versions. Depends on version: Urbin, Urbin K, Urbin D, Urbin B equipped in proper fixture with required power, colour and optics. Designed for: illumination of passageways, squares, gardens. URBIN LP U R B I N K LP U R B I N B LP Oprawa KROKO Oprawa BERNA Fixture KROKO Fixture BERNA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 14

Layout 1 - Page 27 Layout 1 Page 26 Page 28