AI Content Chat (Beta) logo

l y o n k l a s y c z n e / c l a s s i c 074 LYON LUX LP 3/1 LYON LP 3,5/2 LYON LUX LP 4/3 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D /d 1 W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-000031 LYON K 75/– 55/–/– 31,5 4850 154 36 3200 89 – 190-1111-351003 LYON PR LP 3,5 365/350 –/13,3/7,6 31,5 4850 154 36 3200 89 FBO80/14,5 190-1111-352003 LYON LP 3,5/2 365/350 110/13,3/7,6 63 9700 154 72 6400 89 FBO80/14,5 190-1111-353004 LYON LP 3,5/3 365/350 130/13,3/7,6 94,5 14550 154 108 9600 89 FBO80/14,5 190-1111-420023 LYON LP 4/2 415/400 110/13,3/7,6 63 9700 154 72 6400 89 FBO80/14,5 190-1111-430006 LYON LP 4/3 415/400 130/13,3/7,6 94,5 14550 154 108 9600 89 FBO80/14,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 – średnica II stopnia / 2nd stage diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL by ELMARCO 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 1

Layout 1 - Page 76 Layout 1 Page 75 Page 77