AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 073 Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji, na wierzchołku której umiejscowiona jest oprawa z charakterystycznym wysięgnikiem. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odbłyskową farbą. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych o nowoczesnej architekturze – tworzy klimat i podnosi rangę miejsca. Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of an aluminum construction with its fixture with a characteristic boom mounted at the top. Equipped with LED projectors. Screen made of aluminum sheet painted in reflecting white paint. Designed for: illumination of public areas with modern architecture – it creates climate and raises dignity. PELIKAN N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K K a l i n i n g r a d , D o m K u l t u r y 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 28

Layout 1 - Page 75 Layout 1 Page 74 Page 76