AI Content Chat (Beta) logo

k r a k u s k l a s y c z n e / c l a s s i c 084 KRAKUS LU 7/2 KRAKUS LUX LU 6/1+1 KRAKUS LP 5/1 wysięgnik jednoramienny / single boom wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-510012 KRAKUS LP 5/1 565/500/–/100 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610004 KRAKUS LU 6/1 665/600/–/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611003 KRAKUS LU 6/1+1 665/600/400/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-710005 KRAKUS LU 7/1 765/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-711003 KRAKUS LU 7/2 765/700/500/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-720004 KRAKUS LU 7/1+1 765/700/–/100 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 11

Layout 1 - Page 86 Layout 1 Page 85 Page 87