AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 037 Nowoczesna latarnia LED o przekroju kwadratowym. Kolumnę stanowią aluminiowe profile połączone ze sobą. W dolnej części LP we wnęce umieszczono tabliczkę bezpieczników i zasilacz. W górnej części komorę osprzętu zamyka płyta, do której od zewnętrznej strony zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Możliwość zamontowania gniazda wtyk IP 54. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych w otoczeniu nowoczesnej architektury. Modern LED lantern with a square cross-section. Its column is made of aluminium profiles joined together. The lower part of LP (in the bay) contains a fuse plate and power supply unit. In the upper part, the accessories chamber is closed by a plate with a sealed LED module (with the lens) mounted from the outside and a heat-sink – from the inside. Optionally, an IP 54 plug socket can be mounted. Designed for: illumination of public areas surrounded by modern architecture. Optyka S C O B Optyka S lub A S Optics S C O B Optics S or A S BOVER K N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K W a r s z a w a , Ś w i ą t y n i a O p a t r z n o ś c i B o ż e j 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 26

Layout 1 - Page 39 Layout 1 Page 38 Page 40