AI Content Chat (Beta) logo

e l e w nowoczesne / modern 016 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL ELEW LO 2,5 ELEW 1,2 ELEW LO 2,0 ELEW 0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000029 ELEW KM 40/– 40/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 – 172-0024-310010 ELEW LO 0,6 60/55 30/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO35/7,5 172-0024-310010 ELEW LO 1,2 120/115 35/8x4 8,5 1400 160 10 860 86 FBO50/7,5 172-0024-310010 ELEW LO 2,0 200/195 60/8x4 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-310010 ELEW LO 2,5 249/244 60/8x4 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-310010 ELEW PLUS LO 2,0 200/195 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 172-0024-310010 ELEW PLUS LO 2,5 249/249 60/10x5 17 2800 155 20 1710 86 FBK50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 5

Layout 1 - Page 18 Layout 1 Page 17 Page 19