AI Content Chat (Beta) logo

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując olśnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, dróg dojazdowych, parków, ogrodów, otoczenia hoteli, parkingów. Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. Its straight and flat-shaped construction forms an elegant architectural element. At the boom – a modular LED fixture with excellent optical parameters and model characteristics of a street fixture. The provided lenses give the effect of distracting reflection reducing glare at the same time. Lamp-shade made of polycarbonate being resistant to UV radiation. Designed for: illumination of public areas, access roads, parks, gardens, hotel surroundings, parking lots. nowoczesne / modern 015 ELEW LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A K r a k ó w , G T C K o r o n a 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 4

Layout 1 - Page 17 Layout 1 Page 16 Page 18