AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 119 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A d e c o by ELMARCO DECO BIS Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, ø60 mm na wysokości 5–8 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony szyby zamontowano szczelny moduł LED z soczewkami o wybranych optykach, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Szyba ze szkła przezroczystego lub mrożonego. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym charakterze, a także ulic dróg lokalnych, parkingów, skwerów. Classic fixture to be arm-mounted, ø60 mm at a height of 5–8 m. Aluminum body forms a sealed chamber closed with a plate, with a sealed LED module with lenses in selected optics, mounted from the glass side and a heat-sink and power supply unit – from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which – apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Glass made of transparent or 'frozen' texture. Designed for: illumination of historical spaces as well as local roads, parking lots, squares. Uniwersalna oprawa w kształcie półkuli do mocowania na ramionach na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą montażową, do której od dołu przymocowane są szczelne moduły LED z soczewkami o wybranych optykach. Korpus mocowany jest do wysięgnika za pomocą trzpienia z płaską rozetą. W wersji Deco Bis szyba nie występuje. Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych w otoczeniu nowoczesnej architektury. Universal fixture in the hemisphere shape to be arm-mounted at a height of 5–7 m. The aluminum body is a sealed equipment chamber closed from the bottom with a mounting plate, to which sealed LED modules with lenses in selected optics are mounted. The body is fixed to the arm boom by a pin with a flat rosette. Deco Bis version without glass. Designed for: illumination of passageways along modern architecture. DECO DECO BIS DECO BIS 72 DECO BIS 48 DECO BIS 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 16

Layout 1 - Page 121 Layout 1 Page 120 Page 122