AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 067 Oryginalna latarnia zbudowana z aluminiowych profili oraz elementów drewnianych. Oprawa mocowana na wierzchołku lub wysięgniku. Malowanie: elementy metalowe – kolor grafitowy lub srebrny, elementy drewniane – miodowy, calwados, orzech. Proponowana oprawa: Gamma, Deco, Wega o mocy 40–100 W LED Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, tworzy klimat, podnosi rangę miejsca. Original lantern made of aluminum profiles and wooden elements. Fixture mounted on the top or boom. Painting: metal elements – graphite or silver, wood elements – honey, calvados, walnut. Suggested fixture: Gamma, Deco, Wega 40–100 W LED Designed for: illumination of prestigious public areas, creates unique climate, raises dignity. CALGARY N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 22

Layout 1 - Page 69 Layout 1 Page 68 Page 70