AI Content Chat (Beta) logo

p e r k o z nowoczesne / modern 068 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL PERKOZ LP 4/2 PERKOZ LP 3,5/1 PERKOZ LP 3/2 PERKOZ LP 3/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-310008 PERKOZ LP 3/1 350/300 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-351004 PERKOZ LP 3,5/1 400/350 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-352004 PERKOZ LP 3,5/2 400/350 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-410027 PERKOZ LP 4/1 450/400 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-420021 PERKOZ LP 4/2 450/400 100/10x10 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 0PTYKA OPTICS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 23

Layout 1 - Page 70 Layout 1 Page 69 Page 71