AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 069 Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowej konstrukcji. Wyposażona w projektory LED. Ekran z blachy aluminiowej malowany białą, odbłyskową farbą. Proponowana oprawa: Tubus o mocy 40 W LED + LED E27 Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, promenad o nowoczesnej architekturze. Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of analuminum construction. Equipped LED projectors. Screen made of aluminum sheetpainted in reflecting white paint. Suggested fixture: Tubus 40 W LED + E27 LED Designed for: illumination of public areas, promenades with modern architecture. PERKOZ N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K M a r k i k . W - w y , o s i e d l e m i e s z k a n i o w e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 24

Layout 1 - Page 71 Layout 1 Page 70 Page 72