AI Content Chat (Beta) logo

k a l u x nowoczesne / modern 048 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL KALUX LO 0,6 KALUX LO 1,2+0,6 KALUX LO 1,2 KALUX LO 0,6+1,2 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 SW lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000195 KALUX LO 0,6 60/53/– 12x12 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 35/7,5 172-0024-000196 KALUX LO 1,2 120/113/– 12x12 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 50/7,5 172-0024-000197 KALUX LO 1,8 (0,6/1,2) 180/53/173 12x12 16 2880 180 17 2100 120 FBK 50/16 172-0024-000198 KALUX LO 1,8 (1,2/0,6) 180/113/173 12x12 16 2880 180 17 2100 120 FBK 50/16 H – wysokość całkowita / total height h 1 /h 2 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 3

Layout 1 - Page 50 Layout 1 Page 49 Page 51