AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 047 Cylindryczny aluminiowy korpus z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych , szczególnie w kompozycji dwuelementowej formy. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Cylindrical aluminum column with a characteristic oblique undercut allows to fix the LED light source at an angle illuminating paths or create other accents in gardens, public spaces, especially in the com- position of a two-element form. Designed for: illumination of parks, areas around buildings , pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces. BOLUX N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 2 0 0 m A – 5 0 0 m A 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:15 Page 2

Layout 1 - Page 49 Layout 1 Page 48 Page 50