AI Content Chat (Beta) logo

b o l u x nowoczesne / modern 046 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLUX LO 0,6 BOLUX LO 0,6+1,2 BOLUX LO 1,2 BOLUX LO 1,2+0,6 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 /h 2 D W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000191 BOLUX LO 0,6 60/53 13,3 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 35/7,5 172-0024-000192 BOLUX LO 1,2 120/113 13,3 6,5 1240 190 8,5 1050 124 FBO 50/7,5 172-0024-000193 BOLUX LO 1,8 (0,6/1,2) 180/53/173 13,3 16 2880 180 17 2100 120 FBO 60/12,5 172-0024-000194 BOLUX LO 1,8 (1,2/0,6) 180/113/173 13,3 16 2880 180 17 2100 120 FBO 60/12,5 H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. Kierunki światła do wyboru Light angle – a variety of options by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:15 Page 1

Layout 1 - Page 48 Layout 1 Page 47 Page 49