AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 045 Nowoczesna prosta forma oprawy zbudowana jest z aluminiowego korpusu, mocowanego do fun- damentu. Górną część stanowi komora optyczna ze źródłem LED i kloszem z matowego PMMA, który eliminuje olśnienie. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, parków, ogrodów, itp. Modern, simple form of the fixture made of an aluminum body fixed to the foundation. The upper part is an optical chamber with a LED source and mat PMMA diffuser that eliminates glare. Designed for: illumination of public spaces, parks, gardens, etc. BOLARD M 2 7 0 o N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K G d y n i a , E k o l a n M e r a n o P a r k 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 34

Layout 1 - Page 47 Layout 1 Page 46 Page 48