AI Content Chat (Beta) logo

b o k a r d nowoczesne / modern 028 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOKARD O LO 0,6 BOKARD O LO 2,0 BOKARD O LP 3,0 BOKARD O LO 1,2 BOKARD O LO 2,5 BOKARD O LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000033 BOKARD O K M 30/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 – 173-0024-000034 BOKARD O K D 40/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 – 172-0024-000077 BOKARD O LO 0,6 60/55 –/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 FBO35/7,5 172-0024-000075 BOKARD O LO 1,2 120/115 –/12x12 6,5 1200 180 8 960 120 FBO50/7,5 172-0024-000122 BOKARD O LO 2,0 200/195 –/15x15 16,5 2800 170 18,5 2100 115 FBK90/18 172-0024-000124 BOKARD O LO 2,5 249/244 –/15x15 16,5 2800 170 18,5 2100 115 FBK90/18 190-1111-300007 BOKARD O LP 3,0 300/295 –/15x15 36 5760 160 40 4400 110 FBK90/18 190-1111-400014 BOKARD O LP 4,0 400/395 –/15x15 36 5760 160 40 4400 110 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 17

Layout 1 - Page 30 Layout 1 Page 29 Page 31