AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 029 Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowi kwadratowy profil z aluminium, mocowany do fundamentu. Górną część stanowi komora optyczna z oryginalnym odbłyśnikiem. Klosz z PC lub PMMA – przezroczysty. W dolnej części LP we wnęce mieści się tabliczka bezpiecznikowa i zasilacz. Możliwość zamontowania gniazd wtyk 230V IP54. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych w otoczeniu nowoczesnej architektury, parki, skwery. Modern LED lantern with its column made of a square aluminium profile fixed to the foundation. The upper part forms an optical chamber with oryginal reflector. Lamp-shade made of PC or PMMA (transparent). The lower part LP (in the bay) contains a fuse plate and power supply unit. Optionally, IP 54 230-V plug sockets can be mounted. Designed for: illumination of public areas surrounded by modern architecture, parks, squares. BOKARD O N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K C R I 7 0 8 0 I K 0 7 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 1 8 0 o Ł ó d ź , P a ł a c S t e i n e r ó w 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:53 Page 18

Layout 1 - Page 31 Layout 1 Page 30 Page 32