AI Content Chat (Beta) logo

e l e w nowoczesne / modern 012 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL ELEW LU 7/4 ELEW D LP 5/1 ELEW LU 6/4 ELEW D LP 4/1 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-640001 ELEW S LU 6/4 600/570 100/20x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK 150/22 190-1111-740004 ELEW S LU 7/4 700/670 100/20x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK 150/22 190-1111-410038 ELEW S D LP 4/1 400/390 80/10x10 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-510052 ELEW S D LP 5/1 500/490 80/10x10 24 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:51 Page 1

Layout 1 - Page 14 Layout 1 Page 13 Page 15