AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 071 Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowego słupa o specjalnej konstrukcji. Wyposażona w projektory o nastawnym kącie świecenia. Proponowana oprawa: Tubus 40 W LED + E27 LED Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, tworzy klimat, podnosi rangę miejsca. Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of aluminum post with a special construction. Equipped with projectors with an adjustable angle of illumination. Suggested fixture: Tubus 40 W LED + E27 LED Designed for: illumination of prestigious public areas, created unique climate, raises dignity. PEGAZ N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K K r a k ó w , o s i e d l e P a r k i K r a k o w a 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 26

Layout 1 - Page 73 Layout 1 Page 72 Page 74