AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 061 Latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym w stylu art deco. Proponowana oprawa: Deco, Wega, Bell o mocy 32–96 W LED Przeznaczenie: oświetlenie ciągów komunikacyjnych w otoczeniu nowoczesnej architektury. Lantern made of an aluminum column with a characteristic, 1- or 2-arm boom in art deco style. Suggested fixture: Deco, Wega, Bell 32–90 W LED Designed for: illumination of passageways along modern architecture. DECO N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 16

Layout 1 - Page 63 Layout 1 Page 62 Page 64