AI Content Chat (Beta) logo

d e c o nowoczesne / modern 060 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S DECO LU 7/2 DECO LU 6/2 DECO LP 5/1 DECO LP 4/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D /d 1 W lm lm/W W lm lm/W foundation – DECO LP 4/1 485/400 80/12/7,6 24 3700 154 26,5 3340 126 FBK 90/18 – DECO LP 4/2 485/400 80/12/7,6 48 7400 154 53 6680 126 FBK 90/18 – DECO LP 5/1 585/500 80/13,3/7,6 34 5240 154 40 4720 113 FBK 90/18 – DECO LP 5/2 585/500 80/13,3/7,6 68 10500 154 80 9440 113 FBK 90/18 – DECO LU 6/1 685/600 80/13,3/7,6 34 5240 154 40 4720 113 FBK 120/22 – DECO LU 6/2 685/600 80/13,3/7,6 68 10500 154 80 9440 113 FBK 120/22 – DECO W LU 7/1 750/700 80/13,3/7,6 72 11100 154 77 9800 127 FBK 150/22 – DECO W LU 7/2 750/700 80/13,3/7,6 144 22200 154 154 19600 127 FBK 150/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base d 1 – średnica II stopnia / 2nd stage diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:18 Page 15

Layout 1 - Page 62 Layout 1 Page 61 Page 63