AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 059 Oryginalna latarnia zbudowana z aluminiowych profili. Oprawa mocowana na wierzchołku lub wysięgniku. Proponowana oprawa: Ottawa, Wega, Elew o mocy 30–100 W LED Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych w stylu art-deco, tworzy klimat i podnosi rangę miejsca. Original lantern made of aluminum profiles. Fixture mounted on the top or boom. Suggested fixture: Ottawa, Wega, Elew 30–100 W LED Designed for: illumination of prestigious public areas (art-deco style), creates unique climate and raises dignity. GARNIZON N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A G d a ń s k , G a r n i z o n 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 14

Layout 1 - Page 61 Layout 1 Page 60 Page 62