AI Content Chat (Beta) logo

g a r n i z o n nowoczesne / modern 058 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S/C W lm lm/W W lm lm/W foundation – GARNIZON O LP 4,0 400/395 –/12x12/53x53 32 4900 154 36 4070 112 FBK 90/18 – GARNIZON O LP 5,0 500/495 –/12x12/53x53 32 4900 154 36 4070 112 FBK 90/18 190-1111-400032 GARNIZON E LP 4/1 400/395 80/12x12/– 24,5 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-510017 GARNIZON E LP 5/1 500/495 80/12x12/– 24,5 3700 154 30 3500 117 FBK 90/18 190-1111-620023 GARNIZON E LU 6/2 600/575 100/12x12/– 49 7400 154 60 7000 117 FBK 120/22 – GARNIZON W LU 6/1 600/600 100/12x12/– 72 11090 154 77 9800 127 FBK 120/22 – GARNIZON W LU 6/2 600/600 100/12x12/– 144 22180 154 154 19600 127 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S GARNIZON W LU 7/2 GARNIZON E LU 6/2 GARNIZON O LP 4/1 GARNIZON W LU 6/1 GARNIZON E LP 5/1 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 13

Layout 1 - Page 60 Layout 1 Page 59 Page 61