AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 057 Nowoczesna latarnia o uniwersalnej formie, zbudowana z aluminiowej kolumny, na której umieszczony jest cylindryczny klosz zwieńczony daszkiem. Daszek jest jednocześnie odbłyśnikiem dla energo- oszczędnego źródła światła LED, ukrytego w kolumnie. Elementy są spięte prętami ze stali nierdzewnej. Klosz: PMMA odpornego na UV. Przeznaczenie: oświetlenie parków, ogrodów, przestrzeni publicznych zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, parkingów. Universally-shaped modern lantern made of an aluminum column on which a cylindrical lamp- shapetopped with a cap is placed. The roof is also a reflector for energy-saving LED light source hidden in the column. All the elements are fastened with stainless steel rods.Lamp-shade: PMMA resistant to UV radiation. Designed for: lighting of parks, gardens, public spaces (both classic and modern), residential roads, walking and cycling paths, parking lots. GAMMA BIS N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K O t w o c k , N o w y G u r e w i c z 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 12

Layout 1 - Page 59 Layout 1 Page 58 Page 60