AI Content Chat (Beta) logo

g e d a n u s k l a s y c z n e / c l a s s i c 076 GEDANUS LP 3/1 GEDANUS LP 3,5/2 GEDANUS LP 4/3 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S /s 1 W lm lm/W W lm lm/W foundation 191-1111-000023 GEDANUS K 120/– 375/–/– 31,5 4850 154 36 3240 90 – 190-1111-351002 GEDANUS PR LP 3,5 375/350 –/12x12/7x7 31,5 4850 154 36 3240 90 FBO80/14,5 190-1111-352002 GEDANUS LP 3,5/2 375/350 110/12x12/7x7 63 9600 154 72 6440 90 FBO80/14,5 190-1111-353003 GEDANUS LP 3,5/3 375/350 130/12x12/7x7 94,5 9600 154 108 9720 90 FBO80/14,5 190-1111-420003 GEDANUS LP 4/2 425/400 110/12x12/7x7 63 9600 154 72 6440 90 FBO80/14,5 190-1111-430001 GEDANUS LP 4/3 425/400 130/12x12/7x7 94,5 14250 154 108 9720 90 FBO80/14,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy / 1st stage cross section in the base s 1 – przekrój II stopnia / 2nd stage cross section Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 3

Layout 1 - Page 78 Layout 1 Page 77 Page 79