PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Synagoga. Rysunek W. Strubińskiego. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing by W. Strubiński. Source: Public Domain Синагога. Малюнок В. Струбінського. Джерело: Суспільна домена 6 7

Synagoga w Grodzisku - Page 7 Synagoga w Grodzisku Page 6 Page 8