PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

synagogue - this function was performed by a wooden bet midrash. Marek Cabanowski in his publication „Mój Grodzisk” mentions a small wooden synagogue, which appeared with the consent of priest Jan Klemens Mokronoski in the 18th century, but for technical reasons the wooden building had to be demolished. Before that hap- pened, there was a con昀氀ict between the owner of Grodzisk, Antoni Mokronoski, and the board of the Jewish Community of Grodzisk, because Jews did not pay land tax. In the 1850s, a decision was made to build a new Great Synagogue in Grodzisk. Велика синагога в Ґродзіську була побудована у другій половині XIX століття. Щодо природи першої синагоги існують деякі розбіжності. Саломон Нейгауз у своєму тексті 1936 року стверджує, що до побудови Великої синагоги Ґродзіськ не мав головної синагоги - цю функцію виконував дерев’яний бейт-мідраш. Марек Кабановський у своїй публікації «Мій Ґродзіськ» згадує про невелику дерев’яну синагогу, яка з’явилася з дозволу священика Яна Клеменса Мокроноського у XVIII столітті, але з технічних причин дерев’яну будівлю довелося знести. До того, Synagoga. Rysunek W. Strubińskiego. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing by W. Strubiński. Source: Public Domain як це сталося, відбувся конфлікт між власником Ґродзіська, Синагога. Малюнок В. Струбінського. Джерело: Суспільна домена Антонієм Мокроноським і керівництвом Єврейської Релігійної Громади через несплату євреями земельного податку. У 50-х роках ХІХ століття було прийнято рішення про будівництво нової, Великої синагоги в Ґродзіську. 6 7

Synagoga w Grodzisku - Page 8 Synagoga w Grodzisku Page 7 Page 9