AI Content Chat (Beta) logo

e l m a r c o zasady / principles 008 Statystyki pokazują, że najwięcej wypadków z udziałem pieszych zachodzi na przejściach. Prawidłowo dobrane oświetlenie przejścia, powinno zapewnić bezpieczne przejście pieszemu, a kierowcy dostrzeżenie go na pasach, w czasie umożliwiającym właściwą reakcję. Oświetlenie musi: – uwidaczniać sylwetkę pieszego; – tworzyć dodatni kontrast (jasną postać na ciemnym tle), dzięki padaniu światła z boku a nie z góry; – nie dopuszczać do olśnienia kierowców; – wyróżniać przejście poprzez większe natężenie (30–50 lx) w porównaniu z oświetleniem ogólnym; – oświetlać również strefę oczekiwania na przejście. The statistics show that most accidents involving pedestrians take place at crossings. The properly-selected lighting of a pedestrian crossing should ensure that a pedestrian can safety cross the road and a driver can see him/her on the crossing in time to react adequately. The lighting must: – show pedestrians’ silhouettes; – create a positive contrast (bright shapes against dark backgrounds) due to light coming angularly (from the side) and not vertically (from the above); – not let drivers to dazzle; – single out the crossing by a higher level of light intensity (30–50 lx) compared to general lighting; – also illuminate space where pedestrians wait at the crossing. l a t a r n i a / l a n t e r n E L E W 7 / 2 wysokość zawieszenia 7 m suspension height szerokość drogi 8 m road width moc oprawy 2 x 28/56 W fixture power strumień 2 x 3466 = 6932 flux ilość słupów / opraw 2 kpl. no. of poles / fixtures (sets) o p r a w a / f i x t u r e W E G A wysokość zawieszenia 7 m suspension height szerokość drogi 8 m road width moc oprawy 2 x 28/56 W fixture power strumień 2 x 3585 = 7170 flux ilość słupów / opraw 2 kpl. no. of poles / fixtures (sets) o p r a w a / f i x t u r e C H A N T A L wysokość zawieszenia 7 m suspension height szerokość drogi 8 m road width moc oprawy 2 x 28/56 W fixture power strumień 2 x 3550 = 7100 flux ilość słupów / opraw 2 kpl. no. of poles / fixtures (sets) O ŚW IETLEN IE PRZEJŚCIA LIGHTIN G O F PED ESTRIAN CRO SSIN GS Dobrze widoczne sylwetki, które wyraźnie odcinają się od tła. Wyraźny kontrast uwidacznia szczegóły, wspomaga reakcję kierowcy. Clearly visible silhouettes who stand out clearly from the background. The contrast enables to see all details and facilitates driver's reactions. 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:48 Page 8

Layout 1 - Page 10 Layout 1 Page 9 Page 11