AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 107 Uniwersalna oprawa LED przystosowana do montażu do wysięgnika lub bezpośrednio na słupie na wysokości 3–5 m. Dzięki specjalnemu uchwytowi montażowemu istnieje możliwość ustawienia kąta świecenia: 0 0 , 5 0 , 10 0 od pionu i poziomu. Korpus z odlewu aluminiowe go. Dolna płaszczyzna komory osprzętu, stanowi płytkę montażową modułu LED z soczewką. Górna płyta szczelna, zakrywa komorę z osprzętem elektrycznym. Przeznaczenie: ekonomiczne oświetlenie dróg lokalnych, osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, parkingów. Double-chamber LED fixture adapted to be mounted on a boom or directly at a post, at a height of 3–5 m. Thanks to a special mounting bracket it is possible to set an angle of light: 0 0 , 5 0 ,10 0 vertically and horizontally. Body made of aluminum casting. Lower surface of the with electrical equipment chamber forms a mounting plate for the LED module (with the lens). Upper plate covers the electrical equipment chamber. Designed for: economical illumination of local roads, housing estates, hiking and cycling paths, parking lots. KROKO N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A p r z y k ł a d / e x a m p l e 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 4

Layout 1 - Page 109 Layout 1 Page 108 Page 110