AI Content Chat (Beta) logo

e s t e l a oprawy / fixtures 108 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000032 ESTELA 72 40/40/9 72 11100 154 90 10500 117 0,06 6,5 195-1111-000033 ESTELA 96 40/52/9 96 14800 154 120 14000 117 0,07 8 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. ESTELA 72 ESTELA 96 ESTELA 96 ESTELA 72 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 5

Layout 1 - Page 110 Layout 1 Page 109 Page 111