AI Content Chat (Beta) logo

o t t a w a oprawy / fixtures 112 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A by ELMARCO OTTAWA 32 OTTAWA 24 OTTAWA 48 Uniwersalna, nowoczesna oprawa w kształcie odwróconego ostrosłupa. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu, do której przymocowane są szczelne moduły LED z soczewkami o odpowiednich optykach. Komora z pokrywą osadzona jest na czterech profilach połączonych z dolną rozetą, która spełnia funkcję mocowania oprawy do słupa. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Universal, modern fixture in inverted pyramid shape. Aluminum body is a sealed equipment chamber, to which sealed LED modules with appropriate optics are fixed. The chamber with cover is seated on four profiles connected to lower rosette, which serves as a mounting for the fixture on a post. Designed for: illumination of parks, gardens, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, public spaces. OTTAWA index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000097 OTTAWA 24 47/47/45 24 3700 154 30 3090 103 0,14 6 195-1111-000098 OTTAWA 32 47/47/45 32 4900 154 36 3600 103 0,14 6 195-1111-000099 OTTAWA 48 47/47/45 48 7400 154 60 6180 103 0,14 6,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 9

Layout 1 - Page 114 Layout 1 Page 113 Page 115